Наукова лабораторія доктора технічних наук, професора Лівінського Олександра Михайловича

«ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕХАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»

   Лівінський О.М. − Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Академік і перший віце-президент Української академії наук, академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності людини, почесний член Української академії архітектури і іноземний член Російської академії архітектури та будівельних наук, заслужений будівельник України, голова докторської спеціалізованої ради, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Заслужений будівельник України (1996), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
   Школа професора притягує до себе молодих науковців, аспірантів, студентів, які прагнуть пізнати основи будівельної справи. Вчений у галузі технології і механізації будівельного виробництва активно працює з аспірантами, магістрантами, студентами фізико-технічного факультету.
 
Основні напрямки роботи наукової лабораторії :
- Теоретичне обгрунтування і розробка нових еффективних технлогій будівельного виробництва.
- Удосконалення процесу викладення професійних дисциплін у вищому навчальному закладі.
- Наукова лабораторія професора притягує до себе молодих науковців у галузі технології і механізації будівельного виробництва.
- Підготовлено 3 кандидати та 4 доктори наук.
- Ведеться робота по підготовці і публікації у фахових журналах наукових статей, результатів наукових досліджень, аналізу та узагальнення передового наукового досвіду.
- Це є підґрунтям підготовки дисертаційних робіт окремими працівниками кафедри.
 
Учений активно працює з аспірантами, магістрантами, студентами фізико-технічного факультету,які прагнуть пізнати основи будівельної справи.
Понад сорок років праці на науковій стежці професора відзначився плідним доробком. Автор понад 300 наукових праць та винаходів, серед яких монографії (особистих та у співавторстві), підручники, посібники, методичні рекомендації та інше. :
1.Лівінський О.М., Лівінський М.О. та ін. Опорядкувальні роботи. Монографія. – К.: «МП Леся», 2005 – 486 с.
2. Лівінський О.М., Махаммедов Ж.К. Технологія ремонту залізобетонних конструкцій. Монографія. – К.: «МП Леся», 2010 – 320 с.
Енциклопедичні видання та нормативна література, серед яких :
1.Лівінський О.М., Васильковський О.А. та ін. Український тлумачний словник будівельних термінів.-К.: УАН, «МП Леся», 2005 – 528 с.
2.Лівінський О.М., Стріленко Ю.М та ін.. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини. ДБН В.З. 2-1-2004. –К.:Держбуд України, 2005. – 121 с.
Навчальні посібники і підручники, серед них такі важливі як:
1.Лівінський О.М., Ушацький С.А, Друкований М.Ф та ін. Вступ до будівельної справи. Навчальний посібник. – К.: «МП Леся», 2007 – 336 с.
2.Лівінський О.М.,Васильковський О.А., Друкований М.Ф та ін. Покрівельні роботи.Навчальний посібник. – К.: «МП Леся», 2008 – 276 с.
3.Лівінський О.М.,Дудар І.Н., Терновий В.І.та ін. Ізоляційні роботи. Навчальний посібник. – К.: «МП Леся», 2009 – 204 с.
4.Лівінський О.М., Карапузов Є.К., Строян О.В та ін. Системи і матеріали «CERESIT – TM »для реставрації та виконання ремонтно-реставраційних робіт на памятках архітектурної спадщини. Посібник для проектування ремонтно-реставраційних робіт.– К.: «Вища школа», 2009 – 128 с.