Захист практики студентів заочної форми навчання

Згідно з навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 015.01 Професійна освіта (Будівництво) студенти факультету технологічної і професійної освіти 6М-Пр(Б)з групи з 17.05.2021 р. по 30.05.2021 р. проходили практику (Дослідницька за написання магістерської роботи).

   Підсумкова конференція із захисту означеної практики відбулась 07 травня 2021 р. Захист проводився в умовах дистанційного режиму за допомогою ПЗ «Zoom».

Детальніше:Захист практики студентів заочної форми навчання

Захист практики студентів денної форми навчання

На факультеті технологічної і професійної освіти відбулася звітна конференція з педагогічної практики «Дослідницька з написання магістерської роботи». Магістранти групи 6М-Пр(Б) проходили практику в закладах професійної (професійно-технічної), фахової, перед вищої та вищої освіти.   Конференція була організована та проведена кафедрою професійної освіти та комп’ютерних технологій 03.06.2021 р. О 14:30 в аудиторії 85.

 

Детальніше:Захист практики студентів денної форми навчання

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів денної форми навчання спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво) здобувачі освіти (24-Пр(Б) та 45-Пр(Б) груп) факультету технологічної і професійної освіти протягом другого півріччя працювали над розробкою курсового проєкту з дисципліни «Технологія будівельного виробництва». Мета якого: поглибити, узагальнити та закріпити знання з навчальних дисциплін будівельного спрямування, застосувати їх при вирішенні конкретного фахового завдання, формування навичок самостійної роботи з навчальною і науковою літературою, обчислювальною технікою та сучасними інформаційними технологіями.

Детальніше:Захист курсових проєктів