КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Історія спеціальності «Професійна освіта. Будівництво»

    Історія відкриття спеціальності «Професійна освіта. Будівництво» тісно пов’язана з тодішнім міністром освіти і науки України С.М. Ніколаєнком. Перебуваючи у Глухівському педагогічному університеті міністр звернув увагу на значні масштаби ведення будівельних робіт навчальним закладом. Зважаючи на хист керівника університету до будівельної справи та наявність фахівців з вищою будівельною освітою, міністр дав доручення ректорові університету професору Курку О.І. та його заступнику Бондаренку М.І. відкрити спеціальність по підготовці інженерів-педагогів будівельного профілю. Провівши процедуру ліцензування університет отримав ліцензію на підготовку фахівців спеціальності 6.010100 Професійне навчання. Промислове, громадське та сільськогосподарське будівництво ОКР «Бакалавр» (засідання ДАК від 22.06.2006, протокол № 61) з ліцензованим обсягом 50 місць денної та 75 місць заочної форм навчання.

    Першим завідувачем кафедри у 2006 році була професор Курок Віра Панасівна. Саме за її активної та цілеспрямованої діяльності відбувалося зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення кадрового складу кафедри, стрімко набувала розвиток спеціальность. У ці роки були облаштовані аудиторії для вивчення профільних дисциплін («Будівельні матеріали та вироби», «Інженерні мережі та обладнання», майстерні виробничого навчання та інші).

   Перший випуск бакалаврів був у 2010 році. У цьому ж році проведене ліцензування 7.010104 Професійне навчання (Промислове, громадське та сільськогосподарське будівництво) ОКР «Спеціаліст» (засідання ДАК від 24.06.2010, протокол №84).

     З лютого 2010 р. кафедра мала назву педагогіки та методики професійної освіти, а з жовтня 2011 року – кафедра професійної освіти та технологій будівництва. З цього часу кафедру очолив Заслужений будівельник України, Заслужений винахідник СРСР, Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Лівінський О.М..

     У 2011 році було проведене ліцензування 8.01010401 Професійна освіта (Будівництво) ОКР «Маґістр» (засідання ДАК від 24.11.2011, протокол №91), що дало змогу здійснювати підготовку магістрів з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання.

     У 2014 році отримано ліцензію на підготовку магістрів по заочній формі навчання в кількості 25 осіб (засідання ДАК від 03.06.2014, протокол №109).

     З червня 2014 року кафедру очолив доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В., а кафедра отримала назву професійної освіти та комп’ютерних технологій.

Кафедра входить до складу факультету технологічної та професійної освіти, який очолює доктор педагогічних наук, доцент Грудинін Борис Олександрович.