Освітня програма "Професійна освіта (Будівництво)"

Спеціальність "Професійна освіта (Будівництво та зварювання)"

Робоча група:

1. Бондаренко М.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та компютерних технологій Глухівського НПУ ім.О.Довженка, гарант програми

2. Литвинова Н.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та компютерних технологій Глухівського НПУ ім.О.Довженка

3. Лівінський О.М., доктор технічних наук, професор кафедри професійної освіти та компютерних технологій Глухівського НПУ ім.О.Довженка

4. Єсипенко А.Д., доктор технічних наук, професор кафедри професійної освіти та компютерних технологій Глухівського НПУ ім.О.Довженка

5. Хоменко О.Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та компютерних технологій Глухівського НПУ ім.О.Довженка

6. Перунок О.М., асистент кафедри професійної освіти та компютерних технологій Глухівського НПУ ім.О.Довженка

7. Гриценко Л.Г., асистент кафедри професійної освіти та компютерних технологій Глухівського НПУ ім.О.Довженка

 

     
1.  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА («Професійна освіта (Будівництво)» 
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)
 (2020)
2. Рецензії та відгуки на ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
3. Навчальний план (2020)
4. Силабуси навчальних дисциплін (2020)  
 5  ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ («Професійна освіта (Будівництво)» 
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)
 (2021)