НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТЕМАТИКА
КАФЕДРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Тема: Організаційно-педагогічні умови комплексного підходу до формування фахових компетентностей викладачів професійного навчання.
Виконавці: Єсипенко А. Д., Лівінський О. М., Бондаренко М. І., Васенок Т.М., Зінченко А. В., Хоменко О. Г., Базурін В. М., Литвинова Н. В., Толмачов В. С., Маринченко І. В., Перунок О. М., Гриценко Л. Г.
Зміст роботи: виконувати аналіз наукової та методичної літератури для формування картотеки за темою дослідження; брати участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; формувати інформацію для написання статей у фахових виданнях кожним викладачем кафедри; здійснювати керування студентськими проблемними групами; реалізовувати діяльність наукової лабораторії.
Очікувані результати: публікація тез у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; друк статей у фахових виданнях кожним викладачем кафедри; доповіді здобувачів освіти, задіяних до проблемних груп на звітних науково-практичних конференціях, виготовлення макетів; діяльність наукової лабораторії.