Спеціальність 015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Силабуси навчальних дисциплін (2020)

  1. Цикл загальної підготовки   
  1.1. Нормативні навчальні дисципліни   
1.1.1  Українська мова за професійним спрямуванням    
1.1.2  Вища математика    
1.1.3  Історія та культура України    
1.1.4   Здоров'я людини    
1.1.5   Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист    
1.1.6  Загальна фізика    
1.1.7  Загальна електротехніка    
1.1.8  Іноземна мова    
1.1.9  Інженерна та комп’ютерна графіка    
1.1.10  Основи екології    
1.1.11  Інформаційні технології в освіті    
1.1.12  Філософія    
         
  1.2. Вибіркові навчальні дисципліни   
1.2.1 Іноземна мова професійно-ділового спрямування    
1.2.2  Основи підприємницької діяльності    
1.2.3  Політологія    
1.2.4  Етика й естетика    
1.2.5  Соціологія    
1.2.6  Релігієзнавство    
1.2.7  Основи правознавства    
1.2.8  Психологія праці    
1.2.9  Англійська/німецька мова    
1.2.10  Дисципліна за вибором    
1.2.11  Основи економічної теорії    
1.2.12  Культура якості вищої освіти    
1.2.13 Антитерористичний захист    
1.2.14  Основи менеджменту української освіти    
1.2.15  Риторика    
1.2.16  Фізичне виховання    
         
 2. Цикл професійної підготовки   
 2.1. Нормативні навчальні дисципліни   
2.1.1  Вступ до спеціальності    
2.1.2   Психологія    
2.1.3   Техніка безпеки в будівельній галузі    
2.1.4   Будівельні та зварні конструкції    
2.1.5   Будівельні матеріали та вироби    
2.1.6   Зведення і монтаж будівельних споруд    
2.1.7  Інженерна геодезія    
2.1.8  Будівельна механіка    
2.1.9  Машини та засоби виробництва в будівництві    
2.1.10  Організація і планування будівельного виробництва    
2.1.11  Архітектура будівель і споруд    
2.1.12  Технологія будівельного виробництва    
2.1.13  Інженерні мережі та обладнання    
2.1.14  Основи наукових досліджень    
2.1.15  Професійна педагогіка    
2.1.16  Інформатика    
2.1.17  Методика професійного навчання    
2.1.18  Педагогіка    
2.1.19  Технічна механіка    
2.1.20  Курсова робота з методики професійного навчання    
2.1.21  Курсовий проект із фаху    
2.1.22  Опір матеріалів    
         
 2.2. Вибіркові навчальні дисципліни    
2.2.1 Теплотехніка / Будівельна теплофізика /
2.2.2  Ціноутворення в будівництві / Економічна експертиза будівель і споруд /
2.2.3  Основи стандартизації та управління якістю продукції в будівництві / Метрологія і сертифікація в будівництві /
2.2.4  Практикум з геодезії / Практикум з програмування інженерних розрахунків /
2.2.5  Конструкції будівель сільськогосподарського призначення / Технологія зведенім будівель і споруд сільськогосподарського призначення /
2.2.6  Технічна експертиза будівель і споруд / Реконструкція будівель і споруд /
2.2.7  Економіка і організація будівництва / Кошторисна справа в будівництві /
2.2.8  Інженерно-педагогічна творчість / Педагогічна майстерність /
2.2.9  Основи та фундаменти / Дерев’яні конструкції /
2.2.10  Технологія зведення металевих каркасів будівель / Технологія металів та зварювання /
2.2.11  Технологія монтажу систем опалення та вентиляції / Технологія монтажу систем водопостачання та каналізації /
2.2.12  Технології сайтобудування / Програмування проектних розрахунків /
2.2.13  Історія та філософія будівництва / Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі та інженерного обладнання /
2.2.14  Схемотехніка ЕОМ і мікропроцесорні системи / Освітня робототехніка  /
2.2.15  Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи / Методика роботи класного керівника у ЗП(ПТ)О  /
         
  3. Практики   
3.1 Навчально-залікова     
3.1.2 Технологічна практика    
3.1.3  Безвідривна (навчально-методична)     
3.1.4  Виробниче навчання (будівництво)    
3.1.5  На робочому місці педагога професійного навчання    
         
 4. Державна атестація   
4.1 Комплексний екзамен з фахових дисциплін     
4.1.2 Професійна педагогіка та методика професійного навчання