Грудинін Борис Олександрович

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
   Тел.: +38 (066) 171 30 74;
              +38 (097) 928 60 68
 
ПРОФІЛІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

Персональний блог

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 

 

 

 

 

 

 

 
Біографічні дані. Грудинін Борис Олександрович закінчив у 1996 році Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського зі спеціальності «Трудове навчання та фізика». З 1994 р. по 1996 р. працював учителем трудового навчання в Глухівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 2, м. Глухів Сумської області.
Протягом 1996–1997 рр. проходив строкову службу у Прикордонних військах України.
З 1997 р. по 1999 р. працював учителем допризовної підготовки в Глухівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 2, м. Глухів Сумської області.
З 1999 р. по 2000 р. працював старшим лаборантом кафедри фізики та інформатики Глухівського державного педагогічного університету.
Протягом 2000–2003 рр. навчався в цільовій аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова при кафедрі теорії та методики навчання фізики і астрономії. У 2004 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію «Розвиток творчої активності учнів засобами домашнього експерименту в процесі вивчення молекулярної фізики і термодинаміки в загальноосвітній школі» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Науковий керівник – заслужений учитель України, професор Євген Васильович Коршак.
У 2007 р. за підсумками наукової роботи виборов за конкурсом стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.
Протягом 2003–2013 рр. працював на кафедрі фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, де пройшов шлях від старшого викладача до доцента. У цей час періодично працював за сумісництвом учителем фізики в Глухівській загальноосвітній школі № 4, м. Глухів Сумської області.
Протягом 2013–2016 рр. навчався в цільовій докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова при кафедрі теорії та методики навчання фізики і астрономії.
У 2019 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію «Теоретико-методичні засади розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПН України Олександр Іванович Ляшенко.
У період 2014–2016 рр. Б. О. Грудинін працював керівником гуртка «Фізика та астрономія» в Глухівському міському центрі позашкільної освіти, м. Глухів Сумської області.
З 1 вересня 2019 р. і по теперішній час – декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики факультету природничої і математичної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Загальний трудовий, у тому числі й педагогічний, стаж роботи становить 25 років.
 
Коло наукових інтересів: методика викладання фізики і астрономії в закладах загальної середньої і вищої освіти; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання природничо-математичних дисциплін в закладах загальної середньої і вищої освіти; історія природничо-математичних дисциплін; спостереження метеорів в радіодіапазоні електромагнітних хвиль.
Основні результати наукових розвідок опубліковано у 87 наукових і навчально-методичних працях, з яких 66 є одноосібними, зокрема: 2 монографії; 6 навчальних посібників; 7 навчально-методичних посібників; 51 публікація у наукових фахових виданнях України; 4 статті у наукових періодичних виданнях інших держав і виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Результати досліджень представлені міжнародних наукових та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що відображено у 51 публікації у збірниках матеріалів конференцій, що відбувалися в Україні; з них 35 одноосібні.